bLogboek

bLogboek

In dit bLogboek komt regelmatig een nieuw stuk over onderwerpen die zelfkennis en innerlijke ontwikkeling betreffen, om dit onderwerp zodoende uit te kristalliseren en het te delen met anderen. Een neerslag en ‘distillatie’ van aanvoelende gedachten en analyses, over het belangrijke onderwerp “Wie ben ik, en wat ben ik niet?”, en over innerlijke houdingen en processen met betrekking tot de leerstellingen van Zelfkennis.nu.

Lees meer
Regenmaker

Regenmaker

The Rainmaker uit 1956 is een film waarin een man pretendeert voor regen te kunnen zorgen en die zodoende hoop geeft aan mensen in een periode van grote droogte. Dit thema, van een charmante en charismatische figuur die op een bepaalde manier verlossing belooft, wordt hier als spirituele metafoor geduid.

Lees meer
Lijn van integriteit

Lijn van integriteit

“Ze kunnen niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen” is een van Johan Cruijffs beroemde uitspraken. Wat heeft deze uitspraak ons in spirituele zin te zeggen? En hoe blijven we onverschrokken integer als ons ‘systeem’ wordt aangevallen?

Lees meer
Nat gaan

Nat gaan

De oorspronkelijk uit het klaverjassen komende uitdrukking ‘nat gaan’ betekent dat men verliest. Ik heb nog een andere uitleg voor ‘nat gaan’: jezélf verliezen als er tegengas wordt gegeven op overtuigingen, ideeën of gevoelens, dus op jouw perceptie van de wereld.

Lees meer
Leerzame taal

Leerzame taal

We hebben een prachtige taal waarvan we iets kunnen leren. Neem bijvoorbeeld het wederkerende werkwoord: een spirituele les verborgen in onze taal. Is een wederkerend werkwoord van toepassing, dan moeten we onszelf afvragen (ook wederkerend): is dit nuttig voor mij, of belast ik mijzelf?

Lees meer
Het Lot

Het Lot

“Veronachtzaam niet jouw lot en houd jouw levensloop goed in het oog, want terwijl jij slaapt, schrijft een ander geschiedenis en zet jouw leven op het spel”.
Dit artikel geeft een filosofische tekstinterpretatie (politiek en spiritueel) van het beroemde Griekse lied ‘To Pepromèno’ (‘Het Lot’), gezongen door Giorgos Dalaras.

Lees meer
Zin of onzin

Zin of onzin

‘Wat is de zin van het leven?’ De aloude vraag waar moeilijk een pasklaar antwoord op te geven is. Heeft het leven wel zin? Of maakt zin nu juist het leven de moeite waard? Zingeving… in dit woord zit ‘het geven van zin’. Een actie van geven dus. Ook wordt vaak gezegd dat de zin van het leven ‘gelukkig zijn’ is. Maar ja… geluk… wanneer ervaren we dit? En hoe houden we het ‘vast’?

Lees meer
Paternoster

Paternoster

In de evangeliën staat dat Jezus het Onzevader aan zijn leerlingen onderwees. Daarom is belangrijk om te begrijpen wát hij nou precies zijn leerlingen over deze woorden heeft verteld. Welke betekenis heeft dit gebed? Hier de interpretatie van zelfkennis.nu

Lees meer
Realisatie in relatie

Realisatie in relatie

De liefdesrelatie die je met een partner aangaat, bijvoorbeeld in een huwelijk, zou een spirituele relatie kunnen zijn, waarin het elkaar wederzijds bijstaan in innerlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel wordt. In het ontmantelen van je persoonlijke ego-identificaties en conditioneringen (die nu juist zichtbaar worden in een langdurige relatie) kan de vaste partner een belangrijke rol spelen.

Lees meer
Vis uit het water

Vis uit het water

Als je een vis zou kunnen vragen ‘weet je dat je in water leeft?’, zal ie niet begrijpen waar je het over hebt. Als je die vis zou vragen ‘weet je wel dat je nat bent?’, dan zal ie je met onbegrip aanstaren. Een vis weet niets van water of nat worden. En zo is het ook met de mens gesteld.

Lees meer
Steen der Wijzen

Steen der Wijzen

Naar de steen der wijzen is een eeuwigheid gezocht. Maar in fysieke zin kan deze ‘steen’ die lood in goud zou omzetten niet gevonden worden. De metafoor van de steen der wijzen staat voor een innerlijk proces: de omzetting van onze huidige staat van geest naar die van een hogere spirituele staat.

Lees meer
Bloedmaan

Bloedmaan

In de spirituele filosofie staat de weerspiegelende maan voor onze Buddhi: ons hoogste onderscheidingsvermogen, en wordt hierom ook wel de Poort naar Innerlijke wijsheid genoemd.
Bij onbelemmerd zicht weerspiegelt zij in onze geest het verblindende licht van Bewustzijn zoals de maan het verblindende zonlicht weerspiegelt.

Lees meer
Innerlijke shredder

Innerlijke shredder

Helaas is het zo dat we allemaal een mentale shredder hebben. Onopgemerkt leggen we veel naast ons neer of wijzen we zelfs dingen resoluut af, vanuit een sterk beperkende mind-set over hoe de werkelijkheid wel zou zijn.

Lees meer
Kill your darlings

Kill your darlings

We hebben ons aan veel dingen gehecht, uit smaak, uit liefde, uit passie, en we houden ervan! Toch kunnen ze ons weerhouden van een ware innerlijke vrijheid. Onze innerlijke regisseur zal deze hechtingen moeten gaan ontdekken, om ze vervolgens op hun waarde te beoordelen en er dan naar te handelen: kill your darlings!

Lees meer
Antropocentrisme

Antropocentrisme

Antropocentrisme is een mind-set die maakt dat we de werkelijkheid vanuit een beperkt mens-denken bepalen. Het staat innerlijk vrij worden in de weg.

Lees meer
Aandacht richten

Aandacht richten

We hebben het er vaak over: onze aandacht richten. Over focussen. Aandacht richten, het lijkt zo eenvoudig. Maar allereerst, wat is aandacht precies?

Lees meer
Dicht of open

Dicht of open

Je hebt van die momenten: je kunt niet goed aanwezig zijn, bent niet alert, de ‘kop’ werkt niet goed, en het humeur wordt er niet beter op. Herkenbaar? Wat is er dan aan de hand? Waarom functioneren we niet naar behoren terwijl we toch niet ziek zijn?

Lees meer
Accepteren en loslaten?

Accepteren en loslaten?

We horen en lezen het vaak, en het wordt vaak als zinnig aangenomen: “laat het los”, “accepteer het”, “laat het zijn”. Maar hebben we wel wat aan zulke adviezen? Of is er nog iets anders nodig?

Lees meer
Expressie en perfectie

Expressie en perfectie

De bestaans-essentie van elk ‘wezen’ in het universum, levend of niet levend, is expressie. Alles groeit en bloeit, zou je kunnen zeggen, dankzij deze expressie, of het nu gaat om een bloem, een stad, een zon, een spiraalnevel, of een mens. Bestaan is in zekere zin synoniem aan expressief zijn.

Lees meer
Gedachten en gevoelens

Gedachten en gevoelens

Er wordt vaak beweerd dat gedachten gevoelens oproepen en daardoor wordt ‘het denken’ vaak als iets ongewenst beschouwd. Gevoelens leveren ons zeer waardevolle informatie en ons denken kan functioneel worden ingezet om ze te duiden.

Lees meer
Willen of beantwoorden

Willen of beantwoorden

De enige vrije wil die we feitelijk hebben, is het ‘willen’ op te geven. Zo neemt onze innerlijke verdeeldheid af en komen we steeds meer in een staat van natuurlijk reageren waarin we eenheid ervaren.

Lees meer
Het Derde Punt

Het Derde Punt

Belangrijk is het aforisme: “Vind het derde punt, dan lost dualiteit op”. Elke (schijnbare) tegenstelling heeft een ‘derde punt’ dat die tegenstelling opheft. Het derde punt zien, betekent loskomen van onze duale beleving hierover. Zoek de eenheid binnen verscheidenheid. Zoek de bestendigheid binnen verandering.

Lees meer
Schijn en realiteit

Schijn en realiteit

In spirituele kringen is soms een tendens waarneembaar: er is een behoefte aan ‘hogere’ zaken, aan ‘mooie verhalen’, aan ‘spirituele erkenning’ en aan ‘bijzonder zijn’ of zelfs ‘uitverkoren zijn’. Ook wordt er soms ter zogenaamde bevordering van spiritualiteit behoorlijk ‘geshopt’. Nou net al deze dingen kunnen onze innerlijke ontwikkeling in de weg staan.

Lees meer
In de wereld, niet van de wereld

In de wereld, niet van de wereld

Er is een uitgangspunt dat de Advaita-wijzen ons reeds lang vertellen: wees met volle aandacht IN de wereld, maar wees niet VAN de wereld. Het resultaat is dat je een stuk lichter wordt: het werkt verlichtend.

Lees meer
Rijkdom voor welzijn

Rijkdom voor welzijn

Er zijn drie soorten rijkdom: Causale, subtiele, en fysieke rijkdom. Wie zich innerlijk wil ontwikkelen zal deze rijkdommen hiervoor inzetten. In onbewustheid worden rijkdommen vaak ingezet voor dingen die onbewustheid vergroten en ongeluk veroorzaken.

Lees meer
Zon van Vergina

Zon van Vergina

In Zelfkennis.nu staat de Zon van Vergina voor de Innerlijke Zon die onophoudelijk in ons schijnt, maar waar we ons door omstandigheden niet altijd gewaar van zijn. Veel innerlijke schaduw, veroorzaakt door allerlei mentale en emotionele obstakels, houdt dit licht voor ons gedimd.

Lees meer