Waar het om gaat

De mogelijke evolutie van de mens

De Vierde Weg: een innerlijke transitie voor ieder individu.

De Vierde Weg, de innerlijke ontwikkelingsmethode van Gurdjieff en Ouspensky, is die nog wel zinnig, of van deze tijd? Zeker! Meer dan ooit zelfs, want enerzijds biedt onze tijd vele voordelen: we verwierven individuele vrijheid, vele dogma’s en taboes zijn verdampt en er zijn legio informatie- en communicatiemogelijkheden. Anderzijds komt de mens er meestal nog steeds niet aan toe om naar zijn essentie te leven en identificeert hij zich (individueel en collectief) als nooit tevoren met trends, hausses en overtuigingen op allerlei gebied. De mens lijkt niet echt wákkerder geworden sinds de tijd van Gurdjieff en Ouspensky. Maar een werkelijk besef van zijn mogelijke innerlijke evolutie kan maken dat de onbewustheid van denken, voelen en handelen kan worden overstegen. De Vierde Weg, een combinatie van drie traditionele ontwikkelingswegen – van de Rede (de denker), van het Gevoel (de toegewijde) en van het Lichaam (de lichaamsbeheerser) – leert ons onze geest te zuiveren en op een juiste manier te gebruiken. Een ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Doordat we de werking van onze geest nog steeds niet goed kennen en ons daar niet van bewust zijn, handelen we veelal vanuit gewoonte en conditionering en identificeren we ons voortdurend met denkbeelden, gevoelens en situaties. Dit wordt wakende slaap genoemd in De Vierde Weg. Als we echter leren om onsZelf te herinneren en werkelijk wákker worden, zullen we naar onze werkelijke essentie gaan leven. Door te gaan volgen wat we leren – autonoom, als eigen levenscoach – komen we uiteindelijk tot innerlijke éénheid in de staat van Zelfbewustzijn en zijn we in vrede, wat we ook denken met ons hoofd, wat we ook voelen in ons hart en hoe we ook hand-elen, in welke situatie dan ook. Dan houden we niet-aflatend en innerlijk volkomen vrij van onszelf en anderen.

De Vedische uitgangspunten

Ook de Vedische filosofie biedt een helder beeld van hoe de mens zich innerlijk kan bevrijden en tot zelfrealisatie kan komen. Net als De Vierde Weg biedt deze filosofie een zuivere mindmap van hoe onze geest werkt. Zoals ons lichaam organen heeft, heeft ook onze geest een aantal vitale subtiele ‘organen’ die het mogelijk maken om onze volledige menselijke potentie te realiseren. We kennen deze geestelijke instrumenten echter niet goed (slechts deels), waardoor we eigenlijk toestaan dat ze niet juist functioneren. Als we ontwaken uit de hierboven genoemde wakende slaap kunnen we onze geest volledig zuiveren. Dan worden we ons bewust van onze ware geestelijke potentie en gaat ons geestelijk instrumentarium naar behoren z’n werk doen. Dan ontdekken we ook wat dit ons brengt én waar het ons (goddank) van verlost.

Dit proces van zelfkennis opdoen is een grote kans! Want zo komt er in ons dagelijks leven een evenwichtige bevrijdende ontwikkeling op gang, gestadig en in ons eigen tempo.
Beide ‘wegen’ zijn uniek en elkaar versterkend, want ze sluiten naadloos op elkaar aan. De mogelijke evolutie van de mens wordt zo inzichtelijk en uitvoerbaar. In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht is de mens nog niet uit-geëvolueerd!

cropped-zelfkennis-app-logo.png