Uitgangspunt en opzet

Zelfkennis.nu is een initiatief van Michiel Koperdraat en heeft als doel te dienen als waakmiddel. Slaapmiddelen zijn er genoeg in onze materiële en nogal mechanische wereld, niet alleen in de vorm van fysieke farmaca maar ook in die van mentale bewustzijn-vernauwers als media, trends, hausses, games en andere verslavende aandacht-opeisers zoals smartphones en werk. In de alternatieve en spirituele wereld zijn er ook veel identificaties waar te nemen. Die kunnen tot roze wolken leiden die zomaar in donkere wolken kunnen omslaan als ze gaan wrijven met het eigen innerlijk of als er onderling meningsverschillen ontstaan.

We leven in een tijd waarin ambivalentie, bedrog, geweld en misleiding aan de orde van de dag zijn. Dit leidt tot veel angst en stress, maar ook tot veel afstomping en afgescheidenheid. Er is weinig verbinding in deze tijd terwijl dat net nu zo nodig is. Alles verandert snel en wij laten ons alle kanten op sturen. Oude ankerpunten zijn inmiddels (soms terecht) verworpen als niet meer van deze tijd. Hausses en trends kwamen er voor in de plaats. Weinigen zijn verankerd in zichzelf en laten zich hierdoor onbeperkt meewaaien in de storm of ratrace van het moderne hectische leven. We zijn niet in staat de storm te ervaren zonder nat te worden. Geen rust, geen vertrouwen en geen duurzaamheid in denken, voelen en handelen zijn niet alleen oorzaak hiervan, maar ook gevolg. Een neergaande spiraal…
Dat kan dus anders!

Zelfkennis.nu biedt voornamelijk deze website. Hierop is veel informatie gratis voorhanden. Informatie die mogelijk maakt dat de bezoeker voort kan gaan met zijn/haar eigen innerlijke ontwikkeling, als autognost, ofwel zelfkenner. De website beschrijft een flink aantal stoorzenders die maken dat we ons innerlijk niet vrij voelen én beschrijft een flink aantal oplossingen hiervoor. Die betreffen met name aanpassingen van onze innerlijke houding ten opzicht van onszelf en de wereld om ons heen.

Verder verzorgt zelfkennis.nu interactieve lezingen / bijeenkomsten, cursussen en studiedagen/weken, voornamelijk op aanvraag. Deze worden georganiseerd onder de naam Universana. Bij een groep vanaf ongeveer 7 personen kunnen deze plaatsvinden. Het betreft intensieve interactieve bijeenkomsten (gesprekken én praktisch werken) waarbij alles gevraagd, geuit en geobserveerd kan worden. Ze kunnen een zinnige voortzetting zijn op het pad van innerlijke ontwikkeling. Dit alles met als doel om zo snel mogelijk zélf als autognost je weg te kunnen gaan.
Een eerste interactieve lezing kan dienen om inzicht te krijgen in waar we individueel mee aan de gang zullen moeten gaan om niet langer vast te zitten in levensomstandigheden en levenshoudingen die ons beperken. Desgewenst kan er een vervolg komen, of een reeks bijeenkomsten waarin we hetgeen we bespreken in de praktijk toetsen. Want alleen ervaring beklijft!

Zelfkennis.nu wil gids of handleiding zijn, voor hen die in en met zichzelf innerlijke bevrijding willen realiseren. Dus geen leermeester- en goeroe-gedoe! Geen podiumpjes en geen wierook. Juiste informatie om bij onze eigen innerlijke Ware bron van Informatie te geraken, ontbreekt helaas teveel in onze wereld. Zelfkennis.nu biedt dit dus gratis op deze website! Eenieder kan dan zo spoedig mogelijk op eigen kracht het innerlijke bevrijdingsproces gaan vervolgen. Lift gerust even mee en ga vervolgens weer je eigen weg!

Deze site biedt een uitgebreide beschrijving van hoe we meestal functioneren in ons dagelijks leven vanuit enerzijds de Vierde Weg-filosofie van G.I. Gurdjieff en P.D. Ouspensky, anderzijds vanuit de Vedische filosofie, en een combinatie en duiding hiervan vanuit de uit praktijk voortgekomen inzichten van Michiel Koperdraat.
Zelfkennis.nu biedt naast de spiritueel-filosofische artikelen een groot aantal visie-artikelen (tab bLogboek artikelen) die hopelijk inspiratie geven of tot nadenken stemmen. Ze zijn soms enigszins gechargeerd geschreven om de lezer uit te nodigen de slaap eens goed uit de ogen te wrijven!
Stel gerust vragen of geef een reactie!