Over interesse

Waarlijke interesse in spiritualiteit

Zie de rondjes! Dit plaatje is net als leerzame boodschappen: verborgen waarheid tussen geschreven regels en veronderstelde tegenstellingen wordt alleen zichtbaar voor wie geïnteresseerd is.
Inter-esse (inter = tussen en esse = zijn) betekent dat wat tussen ons is. Geïnteresseerd zijn is dus werkelijk belangstelling hebben voor iets ‘anders’ of voor wat iemand anders vertelt of bezielt, ook als we niet een-twee-drie weten wat dat is, of als het niet overeen lijkt te komen met wat we zelf ervaren.

Het lijkt duidelijk dat maar weinig mensen échte interesse in onbekende zaken tonen in deze chaotische tijd. Teksten (ook e-mails) worden vaak ‘diagonaal’ gelezen. Telefoons worden vaak niet opgenomen, afspraken vergeten en zelfrechtvaardigingen hiervoor bedacht. ‘Ik had geen tijd’ is een meest gehoorde. Bij informatie die nog niet gekend wordt, schakelt men al snel over op het luisteren naar de eigen gedachten en associaties die hierdoor opkomen, waardoor er eigenlijk niet meer geluisterd kán worden. Alsof de nieuwe informatie zo snel mogelijk op de eigen gedachtenrails moet worden getrokken om ermee om te kunnen gaan. Deze mechanisch opkomende gedachten en asosciaties maken dat iemand z’n eigen verhaal maakt van nieuwe informatie of kennis of nog erger, dat men onmiddellijk met weerwoord en kritiek op de proppen komt. Er is dus een groot verschil tussen écht horen en het naar je gedachten die opkomen luisteren. Is er maar weinig interesse voor de iemands informatie of kennis, dan zien we ‘blokjes’ en geen ‘rondjes’.

Als we dit gegeven gezamenlijk in waarheid willen onderzoeken – filosofie is volledig gestoeld op waarheidsvinding – dan is het belangrijk een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, zodat we elkaar correct gaan verstaan. Vele woorden kunnen een verschillende betekenis hebben gekregen. Dan hebben we het al spoedig niet over hetzelfde terwijl we denken dat dit wel zo is. Peter Ouspensky zei ooit: ‘Als we zeggen elkaar te begrijpen maar het met elkaar niet eens zijn, dan hebben we elkaar níet begrepen.’ Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen, waarin we gezamenlijk weten wat we precies bedoelen, is dus zeer nuttig. Zo voorkomen we die bekende metaforische Babylonische spraakverwarring.

Willen we echt contact met elkaar realiseren, dan zullen we bij elkaar de ‘rondjes’ moeten gaan willen ontdekken en ons niet door de ‘blokjes’ laten afleiden. Hiervoor is nodig dat we onze eigen innerlijke conditioneringen leren kennen, omdat die ons weerhouden om elkaar werkelijk te hóren. Daarna kunnen we met elkaar op zoek gaan naar innerlijke spirituele waarheid die achter conditioneringen verborgen ligt. ‘Ronde’ spirituele waarheid is namelijk voor iedereen gelijk – echte waarheid kan namelijk niet voor iedereen anders zijn – en ligt mogelijk verborgen in elk ‘vierkantig’ beschreven gedachtengoed. Die kunnen we gezamenlijk ontdekken door echte open interesse en door echt te luisteren en te hóren. We kunnen dit verder bevorderen door niets zomaar aan te nemen omdat het wel goed klinkt of ‘resoneert’, zoals dit tegenwoordig zo trendy wordt genoemd; of in tegendeel, door niets op voorhand af te wijzen omdat het niet zou ‘resoneren’.

Het is nodig dat we gaan ontdekken dat veel van wat nu spiritueel wordt genoemd, iets anders is dan dat. Er bestaan inmiddels allerlei trendy mindsets en stromingen die mensen doen geloven heel spiritueel bezig te zijn. Die voorzien hen echter vaak slechts van een goed voelende niche of een nieuwe comfortzone, meer niet. Het aan de haal gaan met ‘resonerende’ makkelijk te snappen spirituele uitgangspunten of het volgen van een trendy stroming beperkt waarlijk spiritueel begrip. Spiritueel zijn (spirit = geest) wil zeggen dat we onze geest onderzoeken als iets nieuws en zuiveren van alles dat onze perceptie onhelder maakt en van dat wat de realisatie van je Ware menselijke statuur belemmert. We zullen dus onze eigen zo gewaardeerde en toch misschien wel twijfelachtige mindsets moeten onderzoeken op hun nut ten aanzien van zelfrealisatie en bloei. Als eerste kunnen we beginnen met het niet langer herhalen van populaire spiritueel-trendy quotes en aannames die overal de ronde doen. Niet langer ‘tweedehands wijsheid’ ventileren om onszelf en anderen het idee te geven dat je ‘erbij hoort, alles al snapt en goed bezig bent’.

Er was ergens op internet te lezen: “We zitten in een grote shift van wat we het Grote Ontwaken noemen, van een 3D naar een 5D bewustzijn, naar een hogere frequentie en waar de vrouwelijke energie domineert en de mannelijke energie afneemt”…
Oké, vast goed bedoeld, maar mannelijke en vrouwelijke energie (ook zo’n trendy term) zullen juist in evenwicht moeten komen. Uit evenwicht, welke kant op dan ook, blijft er onbalans en dus onhelderheid en frictie. ‘Naar een hogere frequentie’ is ook zo’n populaire platitude zonder verdere inhoudelijk uitleg. Zeker is dat onze hersenfrequentie juist eerst naar beneden zal moeten gaan voor een diepgaander spiritueel ervaren. ‘Van een 3D naar een 5D bewustzijn’ wordt ook nergens inhoudelijk aannemelijk gemaakt. Het klinkt velen kennelijk goed in de oren zonder dat men hoeft te weten wat dit behelst. Verder: voor zo’n ‘grote shift’ zal ieder individu zijn of haar individuele best moeten gaan doen, door niet langer enerzijds vanuit genoemde 3D-conditioneringen te leven en anderzijds slechts verlichte retoriek te uiten. Iedereen zal met eigen innerlijk onderzoek moeten beginnen om te gaan leven naar wat waar en goed is voor onszelf en iedereen. En wat waar en goed is, is voor iederéén waar en goed, anders is het niet waar en goed. Waar en goed liggen verborgen in de ‘rondjes’. ‘Blokjes en rondjes’ gaan goed samen, mits ‘blokjes’ waardevolle inhoud hebben en ‘rondjes’ ze verbindt.

Uiteindelijk zullen we ook die (pijnlijke) theaterregel moeten volgen die bij het afronden van elke professionele theaterproductieperiode geldt: kill your darlings!
Accepterend en aanvaardend dat we voorlopig nog waarnemen vanuit ‘blokjes’ waardoor we tussen onszelf én anderen de ‘rondjes’ niet altijd zien, beginnen we onszelf vanuit ware interesse open te stellen voor het onbekende en op zoek te gaan naar overeenkomsten i.p.v. verschillen. Zo beginnen we met onze eigen innerlijke transitie, waardoor we die van anderen ook zullen kunnen stimuleren en inspireren. Pas dan zal ooit die algemeen maatschappelijke transformatie mogelijk worden die in onze kringen zo gewenst wordt.

© Michiel Koperdraat