Universana

Vierde Weg leergang

Deze leergang leid je naar een innerlijke kracht en stabiliteit, in welke situatie je je ook bevindt, en waarin je veel geluk en verbondenheid zult gaan ervaren. We onderzoeken en bespreken vele belangrijke en van-Zelf-sprekende uitgangspunten. Het betreft een leergang voor hoofd, hart en handen, want ons verstand, ons gevoel én ons lichaam zijn alle drie onderwerp van deze studie en leidend in onze praktische beoefening van wat we allemaal tegenkomen en bespreken.

Dit innerlijke bevrijdingstraject heeft drie fundamenten.

  • Kernachtige uitgangspunten van De Vierde Weg, ontwikkeld door Georgi Gurdjieff en Piotr Ouspensky, die aantonen dat de mens nog niet volledig ontwikkeld is
  • Praktische uitgangspunten uit de Vedische filosofie, die helder aantonen hoe de menselijke geest werkt en de wereld áchter de menselijke psyche belicht
  • Een handleiding tot zelfrealisatie in zelfexpressie, opgesteld door Michiel Koperdraat, vanuit praktische ervaringen en spirituele oefeningen die een mens innerlijk bevrijden

In deze bijeenkomsten is de eigen beleving en ervaring van deelnemers een belangrijk uitgangspunt, waardoor een (te) theoretische benadering wordt voorkomen. ​Onze dagelijkse situatie, ons leven van huisje-boompje-beestje-baantje, zetten we in het licht van ware kennis en zal zo leidend worden in wat we over onszelf leren. Het toont de innerlijke houding die we aannemen in al ons doen en laten. Onze dagelijkse omstandigheden en al onze relaties worden dus onze ‘werkplek’. Hierdoor gaan we een diepere zelfexpressie en bloei ervaren in alles wat we doen, hoe klein of groot onze handeling ook moge zijn.

Elke leergang bestaat uit 10 lessen, op verschillende middagen en avonden, met de duur van tweeënhalf uur. Elke reeks van 10 lessen krijgt een vervolg.

Naar Universana-website

.

© Michiel Koperdraat