Universana

Vierde Weg leergang

In het najaar van 2019 start een pilot-leergang, bijeenkomsten die je zullen leiden naar een innerlijke kracht en stabiliteit, in welke situatie je je ook bevindt, en waarin je veel geluk en verbondenheid zult gaan ervaren.

We bespreken vele belangrijke en van-Zelf-sprekende uitgangspunten o.l.v. Michiel Koperdraat.
Het betreft een leergang voor hoofd, hart en handen, want dit innerlijke bevrijdingstraject gaat uit van de traditie van Ouspensky’s Vierde Weg, in combinatie met belangrijk Vedische uitgangspunten.

In deze bijeenkomsten is de eigen beleving en ervaring van deelnemers een belangrijk uitgangspunt, waardoor een theoretische benadering wordt voorkomen. ​Onze dagelijkse praktijk, in ons leven van huisje-boompje-beestje-baantje, zetten we in het licht van ware Kennis en zal zo leidend worden in wat we over onszelf leren, in de innerlijke houding die we aannemen, en in ons doen en laten.

De pilot van deze leergang bestaat uit 10 lessen, gericht op een groep van minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.

Er zijn nu drie vrij toegankelijke bijeenkomsten gepland waarin je je hierover zult kunnen informeren:

  • 17 mei, 19.30 – 21.30 uur
  • 14 juni, 13.00 – 15.00 uur
  • 21 juli, 15.00 – 17.00 uur

Deze vinden plaats in Centrum de Poort, Moesstraat 20, Groningen.
Op deze dagen kan men zich inschrijven voor deze Universana-leergang.

© Michiel Koperdraat