Ik geef het op

Intenties voor innerlijke bevrijding

Onderstaande ‘ik-geef-het-op’-intenties zijn reminders. Ze helpen ons herinneren aan neigingen, behoeftes en conditioneringen: een soort boeien die ons gekluisterd houden en gevoelens van afgescheidenheid en ongeluk veroorzaken. Ze laten ons zien waartegen we verzet hebben, wat we van onszelf ‘moeten’, waar we ons aan hechten en waaraan we ons niet kunnen overgeven. Veel van onze overtuigingen (op maatschappelijk, politiek, maar ook spiritueel gebied) veroorzaken in ons een innerlijke houding van weerstand, oppositie, eigenwijsheid en afgescheidenheid en doen allerlei conflicten en misverstanden ontstaan die ons ego nog verder versterken. Intenties voor innerlijke bevrijding zullen ons door op- en overgave kunnen gaan verlossen van het juk van onze geconditioneerde persoonlijkheid die telkens in onbewustheid ‘onze innerlijke tent’ overneemt en ons onsZelf doet vergeten.

Deze ‘ik-geef-het-op’-intenties lezen is een ding, ze herinneren op het moment dat het aan de orde is iets anders. Er vervolgens naar handelen vanuit een intense wens is weer iets anders. We hebben het namelijk over een diepe wens vanuit onze essentie, aangedreven door ons Gevoelscentrum, ondersteund door ons Redelijk centrum: opgeven door intelligente overgave, in compassie met onszelf, opgedragen aan ons Zelf.

Eerst echt begrijpen

Als eerste moeten we deze ‘ik-geef-het-op’-intenties goed begrijpen en onderzoeken, willen we er iets mee kunnen. Wat houdt het in om een van deze intenties te volgen? Wat zijn de consequenties? Wat voelen we erbij? Wat zouden we precies moeten doen of laten op zo’n moment?
Vervolgens kunnen we dit gaan herinneren als het actueel is, dus op die momenten dat een van deze innerlijke beperkingen (door conditionering automatisch) opspeelt.

Het praktiseren (beoefenen) van deze intenties is niet zozeer iets ‘doen’, maar veeleer iets ‘laten’ ofwel niet-doen.
Zodra we inzien dat dit een proces van bevrijdende onthechting op gang brengt dat ons zal ontdoen van allerlei identificaties, zal het vanzelfsprekend worden om innerlijke houdingen op te geven. Het brengt ons bij de natuurlijke staat van onze essentie die heel natuurlijk voelt.
Het geeft mentaal en gevoelsmatig dezelfde soort lichtheid die je voelt als je vanuit de regen komend al je natte kleren van je afgooit. Je voelt je inderdaad wat naakt, maar ook verrassend vrij, want wat aan je kleefde, is weg.

Waarnemen van de oorzaak

Maar we kunnen ons ‘ik-geef-het-op’-intenties alleen herinneren als we het actuele moment ervan waarnemen. Waarnemen kan alleen in Nu, dus als we volledig in zelfherinnering aanwezig zijn. Dan namelijk valt het innerlijke licht van ons onderscheidingsvermogen op deze mentale schaduwveroorzakers, en dit licht zal dan de schaduw doen verdwijnen door er bewust en juist mee om te gaan. Hier is (be)oefening voor nodig: het herhaaldelijk toepassen van deze intenties, hoe onwennig het ook voelt.

Het volgen van ‘ik geef het op’-intenties brengt mogelijk diepere gevoelsreacties teweeg, die we kunnen waarnemen en die we serieus moeten nemen. Door hierop te reflecteren zijn we in staat te voelen wat er achter de door ons op te geven innerlijke houding ligt en zien we de werkelijke oorzaak ervan (wat iets anders is dan de aanleiding ervan). Dit kan bijvoorbeeld oud zeer, een trauma of een bevroren behoefte zijn die we opliepen toen we jong waren. Het volgen van een ‘ik geef het op’-intentie zal misschien niet onmiddellijk een identificatie kunnen oplossen, maar wél zorgt het ervoor dat bij herhaling ervan de werkelijke oorzaak steeds minder verstoppertje kan spelen en uiteindelijk in het licht van kennis door ons wordt gezien. En omdat dit innerlijke schaduw is, heeft het geen schijn van kans tegen innerlijk Licht.

Hier gaat het om:

Het waarnemen van onze beperkende neigingen, behoeftes en conditioneringen, en hierdoor het herinneren van de ‘ik-geef-het-op’-intentie, is het begin van innerlijke vrijheid. Je ziet de neiging, behoefte of conditionering als het ware alsof het vóór je in jouw handen ligt. En dan geef je hem weg, dan draag je ‘m op aan jouw hoogste essentie. Opgeven is dus tevens opdragen. In feite bedanken we onze innerlijke beperking of blokkade voor het feit dat het ons nu verder helpt, door het niet langer te accepteren als iets van ons-Zelf. In feite voeren we een heel respectvolle actie uit, volgend wat we weten, en in een zekere deemoed voor onze Ware statuur, die volledig vrij is en achter onze illusies op ons ligt te wachten. Zo kunnen we al onze illusies achter gaan laten doordat we ze opgeven met onze intelligente Rede en aan ons-Zelf opdragen met ons toegewijde Hart. Zo geven we ons ego op, dat geheel bestaat uit identificaties. Het is een sterk gemotiveerde en diep doorvoelde actie vanuit ons Magnetisch Centrum. Wij zijn volledig zelf verantwoordelijk voor dit proces van onthechting. Niemand anders kan dit voor ons doen.

Intens wensen

Het handelen naar deze intentie (het dus niet langer automatisch reageren, bijvoorbeeld vanuit gevoelens of ideeën), het nieuw handelen naar wat je wéét, is iets dat we intens moeten wensen. Want alleen een intense wens is sterk genoeg om deze mechanismes bewust te overrulen. Het aanhoudend sterk wensen van ‘ik-geef-het-op’-intenties maakt dat we ons onszélf herinneren en met onszelf in verbinding blijven. We blijven dan ook in verbinding met ons doel: bewúst leven i.p.v. mechanisch vanuit conditioneringen en gevoelens. Dan zal onze persoonlijkheid op de juiste manier en dus bevrijdend handelen, namelijk ten dienste aan onszelf en niet langer reactief vanuit opgedane conditioneringen.

Let it be

Ook als het toepassen van een intentie lijkt te zijn mislukt en onze conditionering het weer leek te winnen, nemen we het gewoon waar en vinden we er niks van: we oordelen er niet over! Let it be. Elke volgende keer kunnen we opnieuw handelen naar wat we weten (of dan juist niet handelen).
Schaduw verdwijnt door er licht op toe te laten. Dit is het licht van onze Rede, onze intuïtie en ons onderscheidingsvermogen, van ons innerlijk Weten.

Go!

Begin met enkele (voor jou meest toepasselijke) ‘ik-geef-het-op’-intenties en laat die intentie-cluster groeien! Maak vooral je eigen persoonlijke lijst van identificatie-valkuilen, want de intenties hieronder zijn slechts voorbeelden.

 • Ik geef alle oordelen over mijn lichaam op
 • Ik geef mijn weerstand tegen verandering op
 • Ik geef mijn aannames op
 • Ik geef mijn behoefte om controle te hebben op
 • Ik geef mijn neiging om anderen de schuld te geven op
 • Ik geef het op om anderen mijn wil op te leggen
 • Ik geef het op om te leven naar andermans verwachtingen
 • Ik geef het op om het op te nemen tegen het beeld dat anderen van mij hebben gevormd
 • Ik geef mijn zelfmedelijden en klagen op
 • Ik geef het op om kritiek te uiten
 • Ik geef mijn onverdraagzaamheid op
 • Ik geef mijn neiging om eisen te stellen (veeleisendheid) op
 • Ik geef mijn innerlijk gepraat en gemaal in mijn hoofd op
 • Ik geef mijn beperkende overtuigingen op
 • Ik geef het op om gelijk te willen hebben
 • Ik geef het op om af te taaien als een situatie voor mij lastig wordt
 • Ik geef mijn neiging om te dramatiseren op
 • Ik geef mijn neiging tot projectie op
 • Ik geef het op mijzelf te rechtvaardigen
 • Ik geef het op om indruk te willen maken
 • Ik geef mijn verbeelding op
 • Ik geef mijn neiging om te liegen op
 • Ik geef de behoefte om mijzelf te bewijzen op
 • Ik geef mijn ‘spirituele’ mind-set op
 • Ik geef mijn ‘politieke’ mind-set op
 • Ik geef mijn minderwaardigheidsgevoel op
 • Ik geef mijn eigendunk op
 • Ik geef mijn behoefte aan complimenten op
 • Ik geef mijn gevoel van afhankelijkheid op
 • Ik geef het op mij door autoritaire of agressieve personen te laten imponeren
 • Ik geef mijn hebberigheid op
 • Ik geef mijn zelfingenomenheid op
 • Ik geef mijn behoefte om centraal te staan en om gezien te worden op
 • Ik geef mijn behoefte om leuk gevonden te worden op
 • Ik geef mijn pretenties en superioriteitsgevoel op
 • Ik geef elke vorm van gewelddadigheid (in woord of daad) op
 • Ik geef mijn jaloezie op
 • Ik geef mijn ongeduld op
 • Ik geef mijn (vaak niet definieerbare) angsten op
 • Ik geef mijn kwaadheid en verontwaardiging op
 • Ik geef het op mijzelf te ergeren (aan anderen of situaties)
 • Ik geef mijn wrok en rancune op
 • Ik geef mijn onwil of onvermogen om een ander (of mijzelf) te vergeven op
 • Ik geef mijn antipathieën op
 • Ik geef mijn desinteresse en/of verveling op
 • Ik geef mijn gevoel van onvermogen op
 • Ik geef het op om overal excuses voor te hebben
 • Ik geef mijn hang aan het verleden op
 • Ik geef mijn gehechtheden op
 • Ik geef mijn verwachtingen op
 • Ik geef mijn behoefte aan dagdromen op
 • Ik geef al mijn verslavingsbehoeften op
 • Ik geef mijn wellust op
 • Ik geef mijn overtuiging op dat ik ook maar iets zou kunnen verliezen
 • Ik geef het op te denken dat ik ben wat ik kan waarnemen

cropped-zelfkennis-app-logo.png

© Michiel Koperdraat