Ik geef het op

Intenties voor innerlijke bevrijding

Onderstaande ‘ik-geef-het-op’-intenties zijn reminders. Ze helpen ons herinneren aan neigingen, behoeftes en conditioneringen: een soort boeien die ons gekluisterd houden en gevoelens van afgescheidenheid en ongeluk veroorzaken. Ze laten ons zien waartegen we verzet hebben, wat we van onszelf ‘moeten’, waar we ons aan hechten en waaraan we ons niet kunnen overgeven. Veel van onze overtuigingen (voornamelijk op persoonlijk gebied in de sociale omgang met anderen) veroorzaken in ons een innerlijke houding van weerstand, oppositie, eigenwijsheid, onzekerheid of afgescheidenheid en doen allerlei conflicten en misverstanden ontstaan die identificaties (en dus ego) nog verder versterken. Intenties voor innerlijke bevrijding zullen ons door op- en overgave kunnen gaan verlossen van het juk van onze geconditioneerde persoonlijkheid die telkens in onbewustheid ‘onze innerlijke tent’ overneemt en ons onsZelf doet vergeten.

Deze ‘ik-geef-het-op’-intenties lezen en snappen is een ding, ze vanuit werkelijk begrip herinneren op het moment dat het aan de orde is iets anders. Er vervolgens vanuit een intense wens naar gaan handelen is weer iets anders. We hebben het dan namelijk over handelen vanuit een diepe wens van onze essentie, aangedreven door ons Gevoelscentrum – onze toewijding aan onszelf en aan zuiver handelen – ondersteund door ons Redelijk centrum, onze zuiver geformuleerde principes. Dit is: opgeven door intelligente overgave, in compassie met onszelf, opgedragen aan ons Zelf.

Eerst echt begrijpen

Als eerste moeten we deze ‘ik-geef-het-op’-intenties goed begrijpen, willen we er iets mee kunnen. Begrijpen met ons hart, wat een stadium dieper ligt dan snappen met ons hoofd. Wat houdt het in om dit soort intenties te volgen? Wat zijn de consequenties ervan als we bijvoorbeeld met deze intenties ons persoonlijk levenspad wijzigen? Wat voelen we erbij? Krijgen we met verlies of rouw te maken? Wat zouden we precies moeten doen of laten naar aanleiding van deze ik-geef-het-op-intenties?
Vervolgens kunnen we deze methode gaan herinneren als het actueel is, dus op ál die momenten dat een van onze innerlijke beperkingen (door conditionering automatisch) opspeelt. Want dat doen ze dagelijks, telkens weer, zonder ophouden, als we ze niet gaan onderzoeken.

Het praktiseren (beoefenen) van deze intenties leiden niet zozeer tot iets ‘doen’, maar veeleer tot iets ‘laten’ ofwel niet-doen.
Zodra we inzien dat deze methode een proces van bevrijdende onthechting op gang brengt dat ons zal ontdoen van allerlei identificaties, zal het vanzelfsprekend worden om innerlijk beperkende houdingen op te geven. Het brengt ons bij de natuurlijke staat van onze essentie die heel natuurlijk voelt. Een staat van Zijn zonder meer.
Het voortdurend in toewijding opgeven van neigingen, conditioneringen en behoeften geeft mentaal en gevoelsmatig dezelfde soort lichtheid die je voelt als je vanuit de regen komend al je natte kleren van je afgooit. Je voelt je inderdaad wat naakt, maar ook verrassend vrij, want wat aan je kleefde, is weg.

Waarnemen van de oorzaak

We kunnen onze ik-geef-het-op-intenties alleen herinneren en praktiseren als we het actuele moment waarnemen waarop ons innerlijk gedoe opspeelt. Waarnemen kan alleen in Nu, dus als we volledig in zelfherinnering aanwezig zijn: in een voelende waarneming van onszelf in de situatie waarin we verkeren, waarin onze waarneming naar binnen integreert met die van naar buiten. Dan namelijk valt het innerlijke licht van ons onderscheidingsvermogen op mentale schaduwveroorzakers (ons gevoel ‘wekt’ ons hierin), en dit licht zal de innerlijke schaduw doen verdwijnen door bewust en juist om te gaan met deze ongewenste emo-mentale pop-ups van onze geest. Hier is (be)oefening voor nodig: het herhaaldelijk toepassen van persoonlijk geformuleerde intenties, hoe onwennig dit ook voelt. Na enige tijd wordt dit net zo makkelijk als even diep ademen.

Het volgen van ik geef het op-intenties brengt mogelijk diepere gevoelsreacties teweeg, die we kunnen waarnemen en die we heel serieus moeten nemen. Door hierop te reflecteren zijn we in staat te voelen wat er áchter de door ons op te geven innerlijke houding ligt en zien wat de werkelijke oorzaak van het ongemak is, wat iets anders is dan de aanleiding ervan, die zich slechts als trigger in een situatie voordoet. De oorzaak kan bijvoorbeeld oud zeer, een trauma of een bevroren behoefte zijn die we opliepen toen we jong waren. Het volgen van een door onszelf geformuleerde ik geef het op-intentie zal misschien niet onmiddellijk een identificatie kunnen doen oplossen, maar wél zorgt het ervoor dat bij herhaling ervan de werkelijke oorzaak steeds minder verstoppertje kan spelen en uiteindelijk in het licht van kennis door ons wordt gezien. En omdat dit innerlijke schaduw is, heeft het geen schijn van kans tegen innerlijk Licht. Het is werkelijk een doorgaand proces voor enige tijd.

Hier gaat het om:

Het waarnemen van onze beperkende neigingen, behoeftes en conditioneringen, en hierdoor het herinneren van de ik-geef-het-op-intentie, is het begin van een werkelijk innerlijke vrijheid. Je ziet en observeert jouw neiging, behoefte of conditionering (inclusief de hieruit voortkomende gedachtestromen) als het ware alsof het vóór je in jouw handen ligt. Je neemt de gevoelens waar die hierbij omhoog komen. Die laat je volledig toe, maar zonder erin te bewegen, puur enige tijd waarnemend vanuit stilte… En dan geef je dit alles terug, want het is niet ‘van jou’, en dragen we het in overgave op aan onze hoogste Essentie. Als een schenking. Opgeven is dus tevens opdragen. Intens. In feite bedanken we onze innerlijke beperking, neiging of gevoel voor het feit dat het ons nu verder helpt, door deze niet langer te accepteren als iets van onszelf. We voeren een heel respectvolle actie uit, volgend wat we weten, en in toewijding (in een zekere deemoed) voor onze Ware statuur, die volledig vrij is en achter onze illusies op ons ligt te wachten. Zo kunnen we al onze illusies achter gaan laten doordat we ze ontdekken, snappen en diepgaand begrijpen, ze opgeven met onze intelligente Rede die formuleert en aan onsZelf opdragen met ons toegewijde Hart. Zo geven we ons ego op, dat geheel bestaat uit illusies, identificaties, conditioneringen en ‘willetjes’. Opgeven en opdragen is een sterk gemotiveerde en diep doorvoelde actie vanuit ons Magnetisch Centrum. Wij zijn volledig zelf verantwoordelijk voor dit proces van onthechting. Niemand anders kan dit voor ons doen.

Intens wensen

Het handelen naar deze intentie (het dus niet langer automatisch reageren in situaties, bijvoorbeeld vanuit gevoelens of ideeën), het nieuw handelen naar wat je werkelijk Weet, is iets dat we intens moeten wensen met ons hoofd en en verlangen met ons hart. Want alleen een intens verlangen is sterk genoeg om deze mechanismen bewust te overrulen. Het aanhoudend sterk wensen van ik-geef-het-op-intenties maakt dat we ons onszélf herinneren en met onszelf in verbinding blijven. We blijven dan ook in verbinding met ons doel: bewúst leven i.p.v. mechanisch vanuit conditioneringen en gevoelens. Dan zullen we vanuit onze persoonlijkheid op de juiste manier, en dus bevrijdend, kunnen handelen, namelijk ten dienste aan onszelf en anderen, en niet langer mechanisch reactief vanuit opgedane conditioneringen of pijnervaringen. Deze ik-geef-het-op-methode brengt ons bovendien linea recta naar onze diepste bodem van integriteit en eerlijkheid. Dat is een plek die echt niet zo makkelijk te betreden is. Allerlei innerlijke mechanismen liggen al weer snel op de loer als onze gevoelige toewijding is verdwenen in het drukke pragmatische leven van ‘doen’.

Let it be

Ook als het toepassen van een intentie in onze ervaring lijkt te zijn ‘mislukt’ (dit idee kan zeker opkomen) omdat onze conditionering het weer bleek te winnen, nemen we het gewoon waar en vinden we hier niks van: we oordelen er niet over! Neem dit neutraal waar. Let it be. Elke volgende keer kunnen we opnieuw handelen (of juist niet handelen) naar wat we weten. We kunnen deze intentie dus telkens herhalen. Herhaling is wat  bevrijding doet beklijven, mits de intentie bezield blijft en de begrijpende toewijding optimaal. Zonder dat zal er geen bevrijding kunnen plaatsvinden.
Schaduw verdwijnt door er licht op toe te laten. Dit is het licht van onze Rede, onze intuïtie en ons onderscheidingsvermogen, vanuit ons innerlijk Weten. Werkelijk opgeven en opdragen leidt uiteindelijk van-Zelf tot een intense ervaring van lichtheid en sluit deze dan ook altijd af in dankbaarheid. 

Go!

Hieronder staan vele voorbeelden van ik-geef-het-op-intenties. Dit zijn slechts voorbeelden (!), al zullen ze voor veel mensen kunnen gelden. Begin met enkele (voor jou toepasselijke) intenties te praktiseren. Formuleer intenties zo zuiver en kort mogelijk en laat jouw intentie-cluster groeien! Veel van onderstaande intenties zullen herkenbaar zijn, maar nog meer intenties zijn strikt persoonlijk voor jouw eigen emo-mentale situatie. Maak dus jouw eigen persoonlijke lijst van dingen die je wilt opgeven. Schrijf ze in eerste instantie op zodra je ze waarneemt. Ook om ze niet te vergeten. Vervolgens ga je ze in zo groot mogelijke toewijding praktiseren, want alleen toewijding zal maken dat ze effect hebben, omdat deze op- en overgave-methode een methode van het Hart is, slechts vooraf intelligent geformuleerd door het Hoofd en onder waarneming van onze Waarnemer.

 • Ik geef alle oordelen over mijn lichaam op
 • Ik geef het op een oordeel te hebben over wat mij zou mankeren
 • Ik geef mijn weerstand tegen veranderingen op
 • Ik geef mijn behoefte om controle te hebben op
 • Ik geef mijn neiging om anderen de schuld te geven op
 • Ik geef het op om anderen mijn wil op te leggen
 • Ik geef het op om mijn partner te willen veranderen
 • Ik geef het op om te leven naar andermans verwachtingen
 • Ik geef het op om mijzelf nog langer geweld aan te doen (op welke manier dan ook)
 • Ik geef het op om het op te nemen tegen het beeld dat anderen zich van mij hebben gevormd
 • Ik geef mijn zelfmedelijden en klagen op
 • Ik geef het op om kritiek te uiten
 • Ik geef mijn lichtgeraaktheid / onverdraagzaamheid op
 • Ik geef mijn neiging om eisen te stellen (veeleisendheid) op
 • Ik geef mijn gevoel van onvermogen op
 • Ik geef het op om de verantwoordelijkheid voor mijn onmacht bij een ander te leggen
 • Ik geef het innerlijk gepraat en gemaal in mijn hoofd op
 • Ik geef mijn beperkende overtuigingen op
 • Ik geef mijn neiging om gelijk te willen hebben op
 • Ik geef mijn neiging om mijn mond maar te houden op
 • Ik geef het op om af te taaien als een situatie voor mij lastig wordt
 • Ik geef mijn lijden op
 • Ik geef mijn neiging om te dramatiseren op
 • Ik geef mijn neiging om te projecteren op
 • Ik geef het op mijzelf te rechtvaardigen
 • Ik geef het op om indruk te willen maken
 • Ik geef mijn niet functionele verbeelding op
 • Ik geef mijn neiging om te liegen op
 • Ik geef de neiging om mijzelf te bewijzen op
 • Ik geef mijn (spirituele) mind-set op
 • Ik geef mijn minderwaardigheidsgevoelens op
 • Ik geef mijn eigendunk / zelfingenomenheid op
 • Ik geef mijn pretenties op
 • Ik geef mijn behoefte aan complimenten op
 • Ik geef mijn gevoel / idee van afhankelijkheid op
 • Ik geef het op mij door autoritaire of agressieve personen te laten imponeren
 • Ik geef mijn behoefte om centraal te staan en om gezien te worden op
 • Ik geef mijn gevoel van trots op
 • Ik geef mijn behoefte om leuk gevonden te worden op
 • Ik geef elke vorm van gewelddadigheid (in woord of daad) op
 • Ik geef mijn jaloezie op
 • Ik geef mijn ongeduld op
 • Ik geef mijn verontwaardiging op
 • Ik geef het op mijzelf te ergeren (aan anderen of situaties)
 • Ik geef mijn wrok en rancune op
 • Ik geef mijn onwil of onvermogen om een ander (of mijzelf) te vergeven op
 • Ik geef mijn antipathieën op
 • Ik geef mijn desinteresse en/of verveling op
 • Ik geef het op om overal excuses voor te hebben
 • Ik geef mijn hang aan het verleden op
 • Ik geef mijn hebzucht en verlangen naar bezit op
 • Ik geef mijn gehechtheden op
 • Ik geef mijn hoge verwachtingen op
 • Ik geef mijn dagdromen op
 • Ik geef mijn verslavingsbehoefte(n) op
 • Ik geef mijn trauma’s op in empathie en begrip voor het ontstaan ervan
 • Ik geef mijn ijdelheid en egocentrisme op
 • Ik geef mijn wellust op
 • Ik geef mijn overtuiging op dat ik ook maar iets zou kunnen verliezen
 • Ik geef het op te denken dat ik ben wat ik kan waarnemen

cropped-zelfkennis-app-logo.png

© Michiel Koperdraat