Ik geef het op

Intenties voor innerlijke bevrijding

Onderstaande ‘ik-geef-het-op’-intenties zijn reminders. Ze helpen ons herinneren aan neigingen, behoeftes en conditioneringen: een soort boeien die ons gekluisterd houden en gevoelens van afgescheidenheid en ongeluk veroorzaken. Ze laten ons zien waartegen we verzet hebben, wat we van onszelf ‘moeten’, waar we ons aan hechten en waaraan we ons niet kunnen overgeven. Het heeft dus alles met overgave door onze geconditioneerde persoonlijkheid te maken.
Deze ‘ik-geef-het-op’-intenties lezen is een ding, ze herinneren op het moment dat het aan de orde is iets anders. Er vervolgens naar handelen vanuit een intense wens is weer iets anders.

Eerst echt begrijpen

Als eerste moeten we deze ‘ik-geef-het-op’-intenties goed begrijpen en onderzoeken, willen we er iets mee kunnen. Wat houdt het in om een van deze intenties te volgen? Wat zijn de consequenties? Wat voelen we erbij? Wat zouden we precies moeten doen of laten op zo’n moment?
Vervolgens kunnen we dit gaan herinneren als het actueel is, dus op die momenten dat een van deze innerlijke beperkingen (door conditionering automatisch) opspeelt.

Het praktiseren (beoefenen) van deze intenties is niet zozeer iets ‘doen’, maar veeleer iets ‘laten’ ofwel niet-doen.
Zodra we inzien dat dit een proces van onthechting op gang brengt dat ons zal ontdoen van allerlei identificaties, zal het vanzelfsprekend worden om innerlijke houdingen op te geven. Het brengt ons bij de natuurlijke staat van onze essentie die heel natuurlijk voelt.
Het geeft mentaal en gevoelsmatig dezelfde soort lichtheid die je voelt als je vanuit de regen komend al je natte kleren van je afgooit. Je voelt je inderdaad wat naakt, maar ook verrassend vrij, want wat aan je kleefde, is weg.

Waarnemen van de oorzaak

Maar we kunnen ons ‘ik-geef-het-op’-intenties alleen herinneren als we het actuele moment ervan waarnemen. Waarnemen kan alleen in Nu, dus als we volledig in zelfherinnering aanwezig zijn. Dan namelijk valt het innerlijke licht van ons onderscheidingsvermogen op deze mentale schaduwveroorzakers, en dit licht zal dan de schaduw doen verdwijnen door er bewust en juist mee om te gaan. Hier is (be)oefening voor nodig: het herhaaldelijk toepassen van deze intenties, hoe onwennig het ook voelt.

Het volgen van ‘ik geef het op’-intenties brengt mogelijk diepere gevoelsreacties teweeg, die we kunnen waarnemen en die we serieus moeten nemen. Door hierop te reflecteren zijn we in staat te voelen wat er achter de door ons op te geven innerlijke houding ligt en zien wat de werkelijke oorzaak ervan is (wat iets anders is dan de aanleiding ervan). Dit kan bijvoorbeeld oud zeer, een trauma of een bevroren behoefte zijn die we opliepen toen we jong waren. Het volgen van een ‘ik geef het op’-intentie zal misschien niet onmiddellijk een identificatie kunnen oplossen, maar wél zorgt het ervoor dat bij herhaling ervan de werkelijke oorzaak steeds minder verstoppertje kan spelen en uiteindelijk in het licht van kennis door ons wordt gezien. En omdat dit innerlijke schaduw is heeft het geen schijn van kans tegen innerlijk Licht.

Het waarnemen van onderstaande neigingen, behoeftes en conditioneringen, en hierdoor het herinneren van de ‘ik-geef-het-op’-intentie, is het begin van innerlijke vrijheid. Je ziet de neiging, behoefte of conditionering als het ware alsof het vóór je in jouw handen ligt. En dan geef je hem weg, dan draag je ‘m op aan jouw hoogste essentie. Opgeven is dus opdragen. In feite bedanken we onze innerlijke beperking of blokkade voor het feit dat het ons nu verder helpt, door het niet langer te accepteren als iets van onsZelf. In feite voeren we een heel respectvolle actie uit, volgend wat we weten, en in een zekere nederigheid voor onze Ware statuur. Zo kunnen onze illusies verdwijnen/oplossen door ze op te geven en op te dragen. Zo geven we ons ego op, dat geheel bestaat uit identificaties. Wij zijn volledig zelf verantwoordelijk voor dit proces van onthechting. Niemand anders kan dit voor ons doen.

Intens wensen

Het handelen naar deze intentie – het dus niet langer automatisch handelen of reageren, bijvoorbeeld vanuit (oude) pijn, maar nieuw handelen naar wat je wéét (of dan juist iets niet doen) – is iets dat we intens moeten wensen. Want alleen een intense wens is sterk genoeg om deze mechanismes bewust te overrulen. Het aanhoudend sterk wensen van ‘ik-geef-het-op’-intenties maakt dat we ons onszélf herinneren en met onszelf in verbinding blijven. We blijven dan ook in verbinding met ons doel: bewust leven i.p.v. mechanisch en vanuit conditioneringen en pijn. Dan zal onze persoonlijkheid op de juiste manier en dus bevrijdend gaan optreden, namelijk ten dienste aan onszelf en niet langer aan een van die opgedane conditioneringen.

Let it be

Ook als het toepassen van een intentie lijkt te zijn mislukt en onze conditionering het weer leek te winnen, nemen we het gewoon waar en vinden we er niks van: we oordelen er niet over! Let it be. Elke volgende keer kunnen we opnieuw handelen naar wat we weten (of dan juist niet handelen).
Schaduw verdwijnt door er licht op toe te laten. Dit is het licht van onze rede, onze intuïtie en ons onderscheidingsvermogen, van ons innerlijk Weten.

Go!

Begin met enkele (voor jou meest toepasselijke) ‘ik-geef-het-op’-intenties en laat die intentie-cluster groeien! En maak vooral je eigen persoonlijke lijst van identificatie-valkuilen.

verginaster-40pxIk geef al mijn oordelen over mijzelf en anderen op

Ik geef mijn behoefte om controle te hebben op verginaster-40px

verginaster-40pxIk geef mijn neiging om anderen de schuld te geven op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om anderen mijn wil op te leggen op

verginaster-40pxIk geef het op te leven naar andermans verwachtingen

verginaster-40pxIk geef mijn zelfmedelijden op

verginaster-40pxIk geef mijn klagen op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om kritiek te hebben op

verginaster-40pxIk geef mijn onverdraagzaamheid op

verginaster-40pxIk geef mijn neiging om eisen te stellen (veeleisendheid) op

Ik geef mijn innerlijk gepraat en gemaal in mijn hoofd op verginaster-40px

verginaster-40pxIk geef mijn beperkende overtuigingen op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om gelijk te hebben op

verginaster-40pxIk geef mijn neiging om te dramatiseren op

verginaster-40pxIk geef alle oordelen over mijn lichaam op

verginaster-40pxIk geef mijn neiging tot projectie op

verginaster-40pxIk geef het op om het op te nemen tegen het beeld dat anderen van mij hebben gevormd

verginaster-40pxIk geef het op mijzelf te rechtvaardigen

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om indruk te maken op

verginaster-40pxIk geef mijn verbeelding op

verginaster-40pxIk geef mijn neiging om te liegen op

verginaster-40pxIk geef de behoefte om mijzelf te bewijzen op

verginaster-40pxIk geef mijn minderwaardigheidsgevoel op

verginaster-40pxIk geef mijn eigendunk op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte aan complimenten op

verginaster-40pxIk geef mijn gevoel van afhankelijkheid op

verginaster-40pxIk geef mijn bibbers voor autoritaire of agressieve personen op

verginaster-40pxIk geef mijn hebberigheid op

verginaster-40pxIk geef mijn zelfingenomenheid op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om centraal te staan op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte om leuk gevonden te worden op

verginaster-40pxIk geef mijn pretenties en superioriteitsgevoel op

verginaster-40pxIk geef elke vorm van gewelddadigheid (in woord of daad) op

verginaster-40pxIk geef mijn weerstand voor verandering op

verginaster-40pxIk geef mijn jaloezie op

verginaster-40pxIk geef mijn ongeduld op

verginaster-40pxIk geef mijn (vaak niet definieerbare) angsten op

verginaster-40pxIk geef mijn kwaadheid en verontwaardiging op

verginaster-40pxIk geef het op mijzelf te ergeren (aan anderen of situaties)

verginaster-40pxIk geef mijn aannames op

verginaster-40pxIk geef mijn wrok en rancune op

verginaster-40pxIk geef mijn antipathieën op

verginaster-40pxIk geef mijn desinteresse op

Ik geef mijn gevoel van onvermogen opverginaster-40px

Ik geef het op om overal excuses voor te hebben verginaster-40px

verginaster-40pxIk geef mijn hang aan het verleden op

verginaster-40pxIk geef mijn gehechtheden op

verginaster-40pxIk geef mijn verwachtingen op

verginaster-40pxIk geef mijn behoefte aan dagdromen op

verginaster-40pxIk geef al mijn verslavingsbehoeften op

verginaster-40pxIk geef mijn wellust op

verginaster-40pxIk geef het op te denken dat ik ben wat ik kan waarnemen

Geestelijke activiteiten en houdingen die we als vanzelfsprekend of normaal ervaren, zijn in wezen vaak belastend. en maken ons onnodig gestrest en ongelukkig. Geef het op!

cropped-zelfkennis-app-logo.png

© Michiel Koperdraat