Stellingen

Filosofische stellingen van Michiel Koperdraat, ter overweging, beschouwing, reflectie, contemplatie, meditatie en deliberatie 🙂

Voor hen die houden van spirituele ‘fastfood’ hieronder een aantal aforismen die tot contemplatief nadenken kunnen stemmen en die hopelijk zullen dienen als een verleidelijke ingang naar de rest van de artikelen op deze website.

.
 • Spiritualiteit is de innerlijke drijfveer om onze volledige menselijk potentie waar te maken, door de mechaniciteit in doen en laten af te leggen, door met volle aandacht in Nu aanwezig te zijn, en door te doen of te laten wat nodig is
 • Zelfkennis is een proces, geen eindpunt
 • De voornaamste taak van onze Rede, in deze tijd, is de scholing van onze geest
 • De enige taak van een bewustzijnscoach is informeren
 • Als je merkt dat je niets kunt doen, is er altijd de mogelijkheid om vele dingen te laten
 • Als spirituele bewustwording niet gepaard gaat met maatschappelijke bewustwording, en maatschappelijke bewustwording niet met spirituele bewustwording, bouwt het ego hoge ivoren torens
 • We moeten onthullen wat echt is, zodat wat niet echt is, wordt ontmaskerd en oplost
  We moeten onthullen wat niet echt is, zodat wat echt is, zich kan tonen
 • De Rede spreekt wijs tot het hart, en het Hart spreekt wijs tot de rede
 • We kunnen in een ander alleen zien wat we in onszelf werkelijk begrijpen. We zien en oordelen de ander dus vaak niet juist, omdat we in onszelf nog veel niet hebben begrepen
 • Waarheids-filosofie, gebaseerd op ware Kennis en Wijsheid, is de enig juiste benadering voor het formuleren van een Theorie Van Alles.
 • De kernbehoefte achter alle behoeften (vervuld of onvervuld) is voor elk mens gelijk: één en verbonden zijn met het Zelf, het pure Bewustzijn, met de wereld waarin men leeft, en kunnen bloeien in volledige zelfexpressie
 • Wie zich niet meer gepassioneerd verwondert over het onmetelijk grote en het minieme kleine in ons universum, zet zichzelf gevangen in kleingeestig antropocentrisme.
 • Men is nooit te oud om af te leren
 • Op zoek naar verandering? Verander jezelf en je vindt verandering
 • Ik ben niet hetgeen waaraan ik mij hecht, en ik ben niet hetgeen dat zich hecht
 • Hebben wij een ‘vrije wil’? Echt vrij zijn betekent vrij zijn van willen. Vrije wil is een contradictio in terminis
 • De oorzaak van onvrede ligt in onze binnenwereld, ook al wordt ze getriggerd door de buitenwereld
 • Als we het beste uit onszelf willen halen, zullen we moeten gaan ontdekken wat het beste in onszelf ís
 • ‘Thuis’ is geen plaats, maar een staat van Zijn
 • Zelden bevinden mensen van dezelfde familie zich in dezelfde familie
 • Als een leermeester stopt met leerling zijn, is het gedaan met zijn geloofwaardigheid
 • Een ware wijze is als een liefdevolle rots waarop alle golven van het ego stukslaan
 • We krijgen pas diepgang in wat we doen en denken als we ons eigen wezen leren kennen
 • We kunnen pas naar een ander luisteren als we naar onszelf kunnen luisteren
 • Streven naar ‘verlichting’ is een slaapmiddel
 • Door ons volledig met alles verbonden te weten, zonder ons eraan te binden, hoeven we ons nergens van af te wenden en wordt het volop genieten, ook van illusies
 • Het begrip ego moet worden gedefinieerd, anders kom je nergens
 • Voor het ego is er op dieper niveau geen verschil tussen een compliment en een belediging. Beide zijn voedsel voor zijn voortbestaan
 • Liegen is een reactie vanuit onbewustheid op een ongemakkelijk aanvoelende waarheid (inconvenient truth)
 • Zelfkennis is veel meer dan het kennen van onze persoonlijkheid
 • Mentale hygiëne is belangrijker en noodzakelijker dan fysieke hygiëne
 • Liefdevol aanwezig zijn = geven
 • Vergeving is de vrucht van een ontwikkeld en volwassen geworden Gevoel Centrum
 • Leiderschap = dienstbaarheid
 • Ontmoet iedereen telkens alsof het voor de eerste keer is
 • ‘Perpetuüm mobile’:
  Denk wat je Weet, zeg wat je denkt, doe wat je zegt, en weet wat je doet
 • Het Nu is eeuwig dus denk niet in tijd, want dan verlaat je het Nu
 • We zijn ‘dividuen’ in plaats van individuen, want in onze huidige staat alles behalve ‘onverdeeld’
 • Bewustzijn is de ultieme potentie álle manifestaties te kunnen aannemen, ook die welke in zelfreflectie op zichzelf kunnen toekijken, zoals de mens
 • Het punt waar wij ons in de levensstroom bevinden, geeft precies aan wat we moeten doen en wat we moeten laten
 • De kenner dient zichzelf te kennen voordat hij überhaupt iets buiten hemzelf met zekerheid zou kunnen kennen
 • In slaap is onze ego-persoonlijkheid de koning over zijn eigen illusies. Maar eenmaal wakker is onze ego-loze persoonlijkheid de butler van onze innerlijke Wijsheid

.

cropped-zelfkennis-app-logo.png

© Michiel Koperdraat