Bijeenkomsten

Lezingen en praktijkdagen

Op aanvraag biedt zelfkennis nu bijeenkomsten zoals interactieve lezingen en praktijkdagen. Bij een minimale groep van 7 personen kunnen deze al plaatsvinden, waar men maar wil. In eerste instantie bespreken we dan wat het werk inhoudt.

Eerste bijeenkomst

Deze interactieve lezing is erop gericht zicht te krijgen op hoe we functioneren. En om met elkaar op een zinnige manier over zelfkennis te kunnen praten, zullen we gemeenschappelijke begrippen moeten bezigen zodat we elkaar goed begrijpen. Niets is zo multi-interpretabel als woordgebruik. Dit begripsmatig stroomlijnen maakt dat we gezamenlijk over mentale processen kunnen spreken en ze kunnen onderzoeken zonder spraakverwarring. Vele psychologische stromingen hebben inmiddels vele terminologieën voortgebracht. Daarbij komen nog de uit moderne spiritualiteit voortgekomen begrippen die vaak niet veel bijdragen, omdat veel ervan imaginair zijn. Ze brengen ons niet tot de kern van de zaak en brengen dus geen innerlijke ontwikkeling op gang.
Deze aanvang met een ver-één-voudiging van begrippen zal hersengymnastiek voorkomen. Dat wat we bespreken is namelijk in essentie heel één-voudig.

http://fotografersha.livejournal.com/622985.htmlHet bos uit!

De complexiteit van ons denken en voelen is belastend. Dit zijn de spreekwoordelijke bomen in het bos: ze maken ons verward en doen ons de weg kwijtraken.
Kijk naar deze foto: de bomen stellen de verwardheid van gedachten en gevoelens voor.
We moeten dit bos spoedig verlaten en de naar open zonnige weide gaan waar vanzelf inzicht oprijst: kennis die zich al in ons bevindt. Van daaruit beginnen we ons werk door dat bos op afstand eens diepgaand nader te beschouwen. Zelfkennis.nu zal hierbij als gids optreden, meer niet. We hebben werkelijke wijsheid al in ons, dat is steeds het uitgangspunt en dit zal ook blijken. Wel gaan we dan na waarneming onze geconditioneerde onwijsheid van ons afschudden. Daar moeten we niet bang voor zijn. Daar worden we een stuk lichter van!

De Vierde Weg = Niet-Twee

We kunnen het beste uitgaan van de begrippen zoals die zijn opgetekend in het Stelsel van P.D. Ouspensky: de Vierde Weg. Hij was in staat om in zeer begrijpelijke en beknopte termen onze mentale gesteldheid te duiden. Hij windt er geen doekjes om en is zuiver en precies.
Verder zal de Advaita Vedanta leverancier van begrippen en indeling zijn, omdat onze mentale processen en instrumenten hierin zeer zuiver zijn omschreven. We gebruiken ervan wat ons onmiddellijk ten dienste is bij onze innerlijk ontwikkeling. En we zullen wel even, maar toch ook zo min mogelijk theoretiseren.
Michiel Koperdraat brengt dit alles, in combinatie met zijn eigen kernachtig verwoorde ervaringen, tot een geheel dat glashelder is en een goed plan van aanpak biedt.

Praktijkdagen

Dit zijn dagen of middagen waarin we dat wat we bespreken, gaan praktiseren en oefenen. Leuke intensieve werkdagen maken dat actief zelfonderzoek mogelijk wordt. Alleen ervaring beklijft namelijk. We toetsen alles wat we weten door er praktisch mee aan de gang te gaan. Hiervoor is een aantal eenvoudige, leuke en creatieve activiteiten en oefeningen beschikbaar. Maar ook experimenten en geestverruimend niets-doen. De ervaringen die we hierbij opdoen, en dan gaat het dus om mentale en gevoelservaringen, delen we na afloop en bespreken we gezamenlijk.
Er wordt jaarlijks een cursusweek in Griekenland georganiseerd.
Zo kunnen we een harmonische innerlijke ontwikkeling ingaan waarin we recht op ons doel afgaan: het ontdekken van onze eigen innerlijke wijsheid.
Word autognost!

cropped-zelfkennis-app-logo.png