Bijeenkomsten en lezingen

Lezingen en praktijkdagen

Op aanvraag biedt zelfkennis nu bijeenkomsten zoals interactieve lezingen/bijeenkomsten en praktijkdagen. Bij een kleine groep kunnen deze al plaatsvinden, waar men maar wil. In eerste instantie bespreken we dan wat het Werk inhoudt.

Interactieve bijeenkomsten en zooms

Een interactieve lezing of bijeenkomst is erop gericht zicht te krijgen op hoe we als mens functioneren en op vele aspecten die nodig zijn om Zelfkennis op te doen (met kleine én grote Z). Om met elkaar op een zinnige manier over zelfkennis te kunnen praten, zullen we gemeenschappelijke begrippen gaan onderzoeken zodat we elkaar goed gaan begrijpen, want woorden zijn nogal multi-interpretabel. Dit begripsmatig stroomlijnen maakt dat we gezamenlijk over ons innerlijk kunnen spreken en de hierin voorkomende processen kunnen onderzoeken zonder spraakverwarring. Vele psychologische en spirituele stromingen hebben inmiddels vele terminologieën voortgebracht waaronder ook die ons niet helpen, omdat ze geen innerlijke ontwikkeling op gang brengen, of dat zelfs in de weg staan. Ver-één-voudiging van begrippen zal ook hersengymnastiek voorkomen en ons spoedig van theorie naar praktijk brengen. Wat we bespreken is namelijk in essentie heel één-voudig.

Het bos uit!

http://fotografersha.livejournal.com/622985.html

De complexiteit van ons denken en voelen kan als heel belastend worden ervaren. Dan ervaren we het als de spreekwoordelijke bomen in het bos: ze maken ons verward en doen ons de weg kwijtraken. Als voorbeeld deze foto: de bomen stellen de verwardheid van gedachten en gevoelens voor.
We kunnen dit bos spoedig gaan verlaten en de naar open zonnige weide gaan waar vanzelf inzicht oprijst: Ware kennis die zich al in ons bevindt.

Van daaruit begint ons Werk door dat bos op afstand eens nader te beschouwen. Zelfkennis.nu heeft hierbij een gids-functie, meer niet. We hebben werkelijke wijsheid al in ons, dat is altijd het uitgangspunt en dit zal ook steeds weer blijken. Na waarneming van al die ‘bomen’ die onze conditioneringen en neigingen voorstellen, kunnen we al die onrust liefdevol gaan achterlaten. Dat is een verheffend en inspirerend proces, waar we niet bang voor hoeven te zijn. Daar worden we een stuk lichter van! Ons denken en voelen worden zo gezuiverd waardoor deze in staat zullen zijn het werk te doen waarvoor ze bedoeld zijn en onze handelingen navenant zullen volgen.

De Vierde Weg = Niet-twee

We gaan uit van begrippen zoals die zijn opgetekend in het Stelsel van Gurdjieff en Ouspensky. Dit innerlijke bevrijdingsstelsel wordt de Vierde Weg genoemd. Ouspensky was in staat om in zeer begrijpelijke en beknopte termen onze mentale gesteldheid en onze mogelijke ontwikkeling te duiden, voornamelijk bedoeld voor de westerse werkende mens. Hij windt er geen doekjes om en is zuiver en precies.
Verder is de Advaita Vedanta leverancier van begrippen en indeling, omdat onze mentale mogelijkheden en instrumenten hierin zeer zuiver zijn omschreven. We gebruiken ervan wat ons onmiddellijk ten dienste is bij onze innerlijk ontwikkeling. En we zullen wel even, maar toch ook zo min mogelijk theoretiseren, want het gaat om de dagelijkse praktijk.
Michiel Koperdraat brengt dit alles, in combinatie met zijn eigen kernachtig verwoorde ervaringen, tot een geheel dat glashelder is en een goed plan van aanpak biedt.

Praktijkdagen

Dit zijn dagen of middagen waarin we dat wat we bespreken, gaan praktiseren en oefenen, zodat actief zelfonderzoek mogelijk wordt. Alleen ervaring beklijft namelijk. We toetsen alles wat we weten door er praktisch mee aan de gang te gaan. Hiervoor is een aantal eenvoudige, leuke en creatieve activiteiten en oefeningen beschikbaar. Maar ook experimenten en geestverruimend niets-doen. De ervaringen die we hierbij opdoen, en dan gaat het dus ook om waargenomen mentale en gevoelservaringen, bespreken we gezamenlijk.
Er wordt jaarlijks een cursusweek in Griekenland georganiseerd.
Zo kunnen we een harmonische innerlijke ontwikkeling ingaan waarin we recht op ons doel afgaan: het ontdekken van onze eigen innerlijke wijsheid.
Word autognost!

Interactieve lezingen, bijeenkomsten en zooms

Er zijn verschillende invalshoeken voor bijeenkomsten die leiden naar hetzelfde kerndoel: innerlijke vrijheid, zelfrealisatie en expressieve bloei. Zo zijn er de volgende interactieve lezingen waaruit kan worden gekozen, geschikt voor klein en groot publiek:

.

 • De ‘voorgeschreven werkelijkheid’
  Dat we weigeren te leven naar een voorgeschreven werkelijkheid, is logisch. Maar waarom zouden we dan de illusoire werkelijkheid die we onszelf voorschrijven blijven volgen? Dat ‘verhaal’ gaan we eens doorlichten.
 • De zachte kracht van ons innerlijk anker
  Welke mogelijkheden zijn er om onze perceptie, die vaak leidt tot een bepaalde manier van reageren, onder ogen te zien en te zuiveren? Hoe leren we door de storm te gaan zonder nat te worden? Lees hier een uitgebreide aankondiging.
 • Wat gebeurde er met Pasen?
  Het Paasverhaal (en feitelijk de gehele Bijbel) zit vol wonderen en gelijkenissen, ofwel metaforen. Er wordt, áchter het ‘verhaal’, esoterische kennis mee overgedragen die nu door vrijwel niemand meer wordt begrepen.
 • Wie denk je wel dat je bent?
  Over het opdoen van kennis over Bewustzijn en zelfkennis, door het afdoen ofwel achterlaten van conditioneringen, automatismen, preoccupatie en mindsets.
 • Hoe gezond is ons gezond verstand?
  Over ons Redelijk Centrum en de zuivere werking ervan, en over het ontwikkelen van gezond gevoel, ofwel de zuivering van ons Gevoels Centrum.
 • Waarlijk tot bloei komen maakt gelukkig!
  De essentie van het bestaan in ons universum is expressie: tot bloei komen. Wat is er werkelijk nodig om tot volle expressie te komen? En wat houdt ons hiervan af?
 • De Vierde Weg – de mogelijke evolutie van de mens
  Over de ontwikkelingsfilosofie van Gurdjieff en Ouspensky in het licht van verhelderende Vedische uitgangspunten. Lees hier een uitgebreid verslag van deze lezing.
 • Van Zelf sprekend
  Als we onsZelf realiseren (door zelfkennis het Zelf ontdekken), denken, voelen en handelen we vanzelfsprekend naar waarheid en ervaren we niet langer twijfel. Wat is hier voor nodig?

© Michiel Koperdraat