Magnetisch Centrum

Magnetisch Centrum

Het Magnetisch Centrum is een hulpmiddel voor onze persoonlijke gids naar innerlijke wijsheid.
Het begrip Magnetisch Centrum komt uit het werk van Ouspensky. Het is een zeer accurate voorstelling van een mentale organisatie in onze geest. Een belangrijke organisatie, want zij helpt ons in eerste instantie bij het in gang zetten van innerlijke ontwikkeling.
Onze persoonlijkheid heeft uit een groot aantal ik-zeggertjes (ego). Elke ikje is verbonden met een idee of een identificatie. En hoewel ze elkaar naadloos afwisselen, kennen deze ikjes elkaar vaak niet. Gelukkig maar, zou je bijna zeggen, want als ze gelijktijdig zouden acteren, zou er innerlijk conflict (kunnen) ontstaan. Daarom creëerden we zonder te weten buffers die ze van elkaar scheiden.

Bewust

Door in aanraking te komen met het werk op het gebied van innerlijke ontwikkeling, ontstaat er een groep van ikken die in lijn liggen met elkaar en elkaar stimuleren. Ze worden door onze Waarnemer waargenomen en ons onderscheidingsvermogen (Buddhi) bekrachtigt ze. Ze hebben wijsheid lief, zijn dus filosofisch en gericht op innerlijke ontwikkeling. Het zijn identificaties en wensen vanuit onze individuele essentie. Voorbeelden: waarheid willen kennen, zuiver willen leven, graag filosofie lezen, geweldloos willen communiceren, wakker willen zijn en niet langer mechanisch leven, behoefte aan natuurlijkheid en stilte, maat willen houden, niet tevreden zijn met het leven zoals het nu is ingevuld, enzovoort. We kunnen er nog heel wat aan toevoegen!

Pact

Deze pluriforme ikjes, inzetbaar voor innerlijke ontwikkeling, sluiten als het ware een soort pact vanuit een essentiële wens. Ze versterken elkaar in intentie en handeling. De op waarheid en wijsheid gerichte cluster van belangen en wensen die zo ontstaat, is wat we ons Magnetisch Centrum noemen. Het wordt magnetisch genoemd omdat het aantrekkingskracht uitoefent op alles wat dit centrum zou kunnen versterken. Waar we mee in aanraking komen, wordt als het ware door dit centrum gepeild op zinnigheid en bruikbaarheid. Alles wat gericht is op het vergroten van zelfkennis wordt omarmd en alles wat mechanisch maakt, wordt genegeerd door onze wilsgedreven persoonlijkheid die zich inzet voor onze essentie.

Zo kan het zijn dat we als eerste graag meer vervulling in ons leven willen. Dan kan volgen: goede teksten lezen, studeren, cursussen volgen, praktische oefeningen doen, et cetera. Wellicht worden dingen waar we eerst niets van wisten of zelfs niets van moesten hebben opeens van belang zoals mediteren, yoga, kunstvormen beoefenen, of in retraite gaan. Wat eerst (ver) buiten ons gezichtsveld viel, wordt opeens aantrekkelijk. Het Magnetisch Centrum maakt dat we nieuwe dingen opmerken, de waarde voor onze ontwikkeling ervan zien en ons ertoe voelen aangetrokken. Zo wordt het Magnetisch Centrum steeds groter en belangrijker en dus invloedrijker in ons. Door onze essentie gevoed, ervaart het onmiddellijk evidentie als het iets ontmoet dat waar is, want intuïtief aanvoelen en begrijpen behoort tot onze essentie. Het maakt al groeiende onze persoonlijkheid transparanter zodat onze essentie meer ruimte en invloed krijgt.

Onderscheidingsvermogen

Het Magnetisch Centrum zal ook de werking van ons onderscheidingsvermogen gunstig beïnvloeden. Ons onderscheidingsvermogen is op zich een zuiver en superintelligent instrument, maar zijn invloed kan hebben ingeboet door identificaties: allerlei schaduwpartijen die onze innerlijke wijsheid afschermen op het gebied van denken en voelen. In wezen is ons onderscheidingsvermogen rechtstreeks in verbinding met ons geweten, maar door genoemde mentale blokkades kan dit geweten minder goed worden bereikt en gevoeld, waardoor we minder weten. Ons onderscheidingsvermogen is in staat alles in de duale wereld van tweeheid op heldere manier aan ons te tonen zodat we het kunnen kennen. Het doet dit op vele gronden, maar de belangrijkste is het onderscheid tussen waar en niet-waar, werkelijk en niet-werkelijk.

Opgepast

Er liggen echter ook andere ikjes op de loer: identificaties die zich graag voegen in dit Magnetisch Centrum-pact. Deze ikjes voelen zich een hele filosofische of spirituele Piet en dragen dat graag naar buiten toe uit. Alleen als we wakker zijn in zelfherinnering hebben we dit in de gaten, want de Waarnemer in ons zal ons onderscheidingsvermogen zijn werk laten doen. Deze ook op groei gerichte ego-ikjes hollen ons Magnetisch Centrum van binnen uit. Het is dus zaak hierop waakzaam te blijven.

Onbewust

Ook bestaan er mechanische identificatie-clusters. Dit zijn identificaties die elkaar versterken en die ook magnetisme hebben. Maar die spelen zich niet bewust af. Bijvoorbeeld: roken doet drinken – en andersom. Sporten kan leiden tot healthfood maar ook tot steroïden en een hele cultus eromheen.
Die identificatie-clusters kunnen, als ze door velen worden overgenomen, lifestyles, trends en hausses veroorzaken. Maar ook religies komen eruit voort, (kerken, moskeeën, maar ook ashrams). In het slechtste geval heeft het onderdrukking en terrorisme tot gevolg, en dan is extreem dualistisch denken (het afwijzen van al het ‘niet-onze’) aanjager.

In het gunstigste geval maken dit soort clusters dat we in wakende slaap ons vak magnifiek uitoefenen. Ook hier is dan onze essentie voedingsbodem. Het streven naar perfectie kan een indicatie hiervan zijn. Perfectie nastreven is een vorm van het hoogste nastreven, voortkomend uit de wens eenheid te ervaren mét het hoogste. Naast deze essentiële drijfveer is ook ambitie een van de aanjagers ervan, en deze brengt vanuit identificatie een onwenselijk streven naar perfectie voort, wat een totaal andere energie geeft aan ons handelen.

© Michiel Koperdraat