Ons innerlijk anker

De zachte kracht van ons Innerlijk Anker

Interactieve zoom-bijeenkomst o.l.v. Michiel Koperdraat

Samenwerking hart en hoofdNu onze samenleving nogal overhoop ligt en er bij veel mensen onzekerheid of zelfs angst heerst, gaan we het eens hebben over hoe we een verankering in onszelf realiseren door middel van een verruiming van ons innerlijk waarnemen. Zinvol, want de omgang met veel mensen is zelden zo lastig geweest.

Tussen vrienden en familieleden ontstaat nu afstand en relaties raken verstoord.
Kinderen mogen niet of nauwelijks fijn met elkaar omgaan, waardoor ze sociale ontwikkeling missen, is gebleken, wat veel doet met de kinderen én de ouders.
We kennen allemaal wel mensen die het nu moeilijk hebben, met zichzelf, met hun omgeving, met hun werk. Velen raken op een of andere manier ‘ontregeld’. Er zijn veel voorbeelden te noemen.

We gaan het in deze zoom-bijeenkomst hebben over wat ons innerlijk standvastiger maakt, maar tevens flexibeler!
Over hoe we de werkelijkheid vrijer kunnen blijven waarnemen, waardoor we vrijer komen te staan tegenover anderen.
Over waarnemen van wat er in onszélf gebeurt – in ons hoofd en in ons hart – als we tegenstand, onzekerheid, angst of rouw ervaren. Wat wordt er in ons getriggerd?

Ons hart reageert met haar gevoelens altijd supersnel op situaties, maar heeft er geen woorden voor. Soms nemen we het niet eens waar. Ons hoofd reageert met zijn verklaringen en redeneringen veel trager op situaties, en wel n.a.v. dat niet bewust waargenomen (en dus onbegrepen) gevoel. We doen dit met ons hoofd om ons goed te blijven voelen, waardoor subtiele harts-informatie feitelijk wordt genegeerd. Welke mogelijkheden hebben we om onze perceptie, die vaak leidt tot deze manier van reageren, onder ogen te zien en te zuiveren?

“Onze Rede spreekt wijs tot het hart en ons Hart spreekt wijs tot de rede”

Er is in iedereen wel degelijk een samenwerking tussen ‘hoofd’ en ‘hart’… maar helaas meestal een matige of zelfs verkeerde, die we niet in de gaten hebben. Ons hart kan onze transitie naar innerlijke vrijheid niet alleen realiseren, al wordt dit in de meer spirituele kringen vaak beweerd. Ons hoofd kan dat ook niet alleen, want er is veel bezieling/toewijding voor nodig. Hoofd en hart kunnen elkaar op een heel goede wijze gaan ondersteunen, in een zuivere samenwerking die onderling versterkt, zodra ze gezuiverd zijn. Dit doet in ons een andere ‘comfortzone’ ontstaan dan onze dagelijkse, fundamenteler, die volledig duurzaam is en niet kan worden verstoord: een Innerlijk Anker, als een zachte kracht of zelfs macht.

Michiel Koperdraat, filosoof, musicus, coach en initiatiefnemer Zelfkennis.nuMichiel Koperdraat (1956) is musicus en ‘gids in de praktische spirituele filosofie’. Hij deelt graag met anderen wat naar zijn ervaring van belang is op het gebied van innerlijke ontwikkeling. In zijn interactieve bijeenkomsten nodigt hij uit tot zelfreflectie en zelfwaarneming waardoor er meer diepgang kan komen in denken, voelen en handelen. Door te leren toezien op de innerlijke processen die dit in de weg staan, kunnen ‘hoofd, hart en handen’ worden gezuiverd, is zijn overtuiging. Zo wordt men innerlijk vrij en kan men zichzelf realiseren in zelfexpressie en bloei.
Michiel verdiepte zich vele jaren in de praktische filosofie en gaf lange tijd les aan studiegroepen op de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit in Groningen. Zijn inspiratie haalt hij voornamelijk uit het stelsel van Gurdjieff en Ouspensky en uit de Vedische filosofie. Op zijn website biedt hij een ‘handleiding innerlijke bevrijding’, vol praktische toepassingen voor in het dagelijkse leven, die de meeste spirituele leraren helaas vergeten mee te leveren.
Op Universana.nl staan de uitgangspunten van deze ‘opleiding’ geschreven.

© Michiel Koperdraat