Rijkdom voor welzijn

Er zijn drie soorten rijkdom:

  • Causale rijkdom: je hebt veel en/of groot talent meegekregen en je ervaart weinig beperkingen
  • Subtiele rijkdom: je hebt een groot en intuïtief gevoel en een intelligent denkvermogen ontwikkeld
  • Fysieke rijkdom: je bezit een gezond lichaam en je hebt veel ‘waardevolle’ materie verworven

Wie zich innerlijk (verder) wil ontwikkelen zal deze rijkdommen hiervoor inzetten.
In onbewustheid worden rijkdommen vaak ingezet voor dingen die onbewustheid vergroten, en daarmee ook de mogelijkheid van / kans op het ervaren van lijden.

In de Bhaja Govindam 6 (Shankara, 8e eeuw) staat:
“Denk eraan dat rijkdom pijn en ellende geeft. In rijkdom is geen vreugde te vinden. Wie rijk is, heeft zelfs voor zijn eigen zoon te vrezen. Dit is overal het geval.”
In de Bijbel (Matteüs 19:24) staat:
“Het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.”

Deze teksten ervaar ik als onwaar. Alleen in onbewustheid zal dit opgaan, als er geen zelfherinnering is, als we niet weten Wie die rijkdom toebehoort. Dan zal elke vorm van rijkdom op fysiek of geestelijk/mentaal gebied, of op causaal gebied van onze talenten en natuur, weinig bijdragen aan het welzijn van onszelf en anderen en het zelfs kunnen schaden.
Hier geldt de transformatie van grof naar fijn, voor elke mens die zich richt op innerlijke ontwikkeling, de transformatie van onbewust naar bewust. Een transformatie van al onze vormen van rijkdom die we hiervoor ongebreideld inzetten, niet alleen die van fysieke rijkdom.

We zullen deze rijkdommen dus bewust moeten inzetten, vanuit wijsheid en inzicht, voor de ontwikkeling van onszelf, om zodoende onszelf (maar ook de mensheid als totaal) naar een hoger plan kunnen verheffen. Op deze manier geeft geen enkele vorm van rijkdom pijn en ellende! Dus zoals het hier in deze teksten is neergezet – hier doelend op fysieke rijkdom en/of mentale ballast – is het alleen van toepassing als we diep in slaap zijn, geïdentificeerd met al die dingen die ons beperken en dus leven vanuit ego. Lees hierover ook de ware betekenis van het Onzevader, het gebed dat Jezus zijn leerlingen gaf aan het laatste avondmaal.

Vanuit rijkdom hebben we juist veel te geven, en niets brengt meer geluk voort (maakt meer geluk vrij) dan geven. In het delen van elke vorm van rijkdom is een enorme vreugde te vinden! En ware onzelfzuchtige vreugde is een kenmerk van het Koninkrijk Gods.

© Michiel Koperdraat