Bloedmaan, een metafoor

Op 27 juli 2018 was er een een totale maansverduistering en op 21 januari 2019 opnieuw, en wel een langdurende! Ook was er een vrijwel gehele (prenumbrale) bloedmaan op 16 mei jl. De aarde staat bij een maansverduistering tussen de zon en de volle maan in. Doordat door onze aardse atmosfeer een klein deel van het passerende zonlicht afbuigt, kan alleen nog enig rood licht, ofwel de laagste lichtfrequentie, de verduisterde maan bereiken en haar die markante bloedrode kleur geven. Zij weerspiegelde dus alleen nog de laagste lichtfrequenties. Dit wordt bloedmaan genoemd. (De volgende complete verduistering in Nederland vindt plaats op 7 september 2025)

In de spirituele filosofie staat de weerspiegelende volle maan voor onze Buddhi: ons hoogste onderscheidingsvermogen, en wordt hierom ook wel de Poort naar Innerlijke Wijsheid genoemd. Onze onderscheidende Buddhi is namelijk in essentie onnoemelijk intelligent. Zonder obstakels die het zicht op Wijsheid belemmeren, weerspiegelt Buddhi in onze geest het verblindende licht van Bewustzijn – ofwel Ware kennis of Waar weten – zoals de maan het felle zonlicht weerspiegelt. Zowel absoluut Bewustzijn als onze zon zijn te verblindend om in volle glorie te kunnen aanschouwen, het zou ons totaal verblinden. (Plato’s ‘Grot’ is hieraan analoog)

De kracht van het weerspiegelde licht van ons hoogste onderscheidingsvermogen, de ‘innerlijke maan’ in onze reflectieve geest, staat dus voor de kracht en omvang van hoeveel waarheid en wijsheid wij in onszelf reflectief kunnen ontvangen. De vraag die we onszelf zouden moeten stellen is: hoe helder is mijn innerlijke volle maan? Hoeveel bewustzijn weerspiegelt deze innerlijke maan in mijn dagelijkse geest? Hoeveel en welke obstakels staan er ‘in de weg’ en vormen mijn ‘bloedmaan’?

Zoals de fysieke maan wordt verduisterd, wordt ook onze innerlijke maan verduisterd. Soms kort, maar helaas vaak voor permanente (levens)duur. Het gevolg hiervan is dat we geen wijsheid kunnen onderscheiden van onwijsheid of waarheid van onwaarheid, en hieruit volgt dat we vaak niet wijs handelen en niet naar waarheid leven. Uit die innerlijke maansverduistering, die in ons optreedt als we onze essentie kwijt zijn geraakt – meestal door opvoeding en uiterlijke omstandigheden – kan veel ellende voortkomen. Wijsheid kan dan zo zijn afgedekt dat er zelfs bloed kan gaan vloeien, getuige de vele ellende die we op onze planeet elke dag waarnemen. Een verduisterde innerlijke maan veroorzaakt op elk gebied een beleving (een idee of gevoel) van afgescheidenheid, voortkomend uit ernstig beperkende identificaties die ons ego deden ontstaan en deze telkens weer bekrachtigen.

In grote groepen mensen hebben zich allerlei hardnekkige conditioneringen en overtuigingen genesteld. Dit houdt bij het individu niet alleen een vals zelfbeeld in stand waar veel waarde aan wordt gehecht, maar verduistert tevens het zicht op de werkelijkheid en wat hierin echt nodig is. Vele collectieve identificaties, bijvoorbeeld die van politiek of religie, hebben de innerlijke maan van een groot deel van de mensheid doen verduisteren en dus kunnen we helaas spreken van een hardnekkige wereldwijde ‘bloedmaan’. Alleen de laagste frequenties are ‘ruling the waves’. Alle ellende op onze mooie wereld, alle afgescheidenheid en strijd, alle armoede en ongelijkheid en al het geweld dat de mens onze planeet aandoet, is het gevolg van de verduistering van ons hoogste menselijke onderscheidingsvermogen, van die magnifieke Buddhi die de Poort vormt naar innerlijke Wijsheid. Die gesloten poort maakt het voortwoekeren van geïdentificeerd egocentrisme mogelijk, op kleine en grote schaal, en is de oorzaak van alle ellende die mensen elkaar aandoen.

Niet alleen wordt door een verduisterde Buddhi de menselijke ratio enorm beperkt. Het grootste verlies toont zich in een verduisterd hart, een beperking van ons Gevoel Centrum dus. En juist deze beperking jaagt in de meeste gevallen vele vormen van oorlog aan omdat het hart onzuiver is geworden. Alleen door zowel onze rede als ons gevoel te zuiveren, kunnen we de bloedmaan doen oplossen. Een enigszins gezuiverde Rede helpt al ons verstoorde hart te zuiveren. Een enigszins gezuiverd Hart helpt onze geprogrammeerde rede te zuiveren. Deze samenwerking tussen Rede en Hart is dus van het allergrootste belang.

Van zo’n prachtig kosmisch maansverduistering-moment kunnen we genieten als het weer eens optreedt. In Nederland was er op 16 mei 2022 dus slechts een bijna-volledige verduistering te zien, verdreven door de opkomende zon. Laat deze maan-allegorie een herinnering zijn om wakker, helder en in Nu te verblijven! In zelfherinnering dus, want in een stille geest is Buddhi beschikbaar als het krachtige geestelijke orgaan dat ons in staat stelt ons als persoon volledig innerlijk te ontwikkelen en vrij te maken.

© Michiel Koperdraat